آلبوم عکس - کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 1 / 12
درخت ۷۰۰ ساله طاق بستان
448 * 336 (54 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 2 / 12
بیستون2
448 * 336 (123 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 3 / 12
فرهاد تراش
448 * 336 (99 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 4 / 12
فرهاد تراش و کاروانسرا
448 * 336 (106 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 5 / 12
مجسمه هرکول
448 * 336 (118 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 6 / 12
غار شکارچیان در کوه بیستون
448 * 336 (98 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 7 / 12
معبد آناهیتا
448 * 336 (104 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 8 / 12
بيستون در شب
640 * 480 (162 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 9 / 12
چادر عشايرى
640 * 480 (206 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 10 / 12
چادر عشايرى
640 * 480 (175 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 11 / 12
اورامانات
640 * 480 (115 KB) 
کرمانشاه
کرمانشاه: عکس شماره 12 / 12
اورامانات
640 * 480 (150 KB) 
1 2