سوال مطرح شده : سلام بهترین مسیر برای رفتن به دریاچه شور مست
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  سلام بهترین مسیر برای رفتن به دریاچه شور مست
توضيحات :  در این فصل اب و هوا چگونه است
نام کاربر :  محمد رضا یوسف زاده
تاريخ درج :  يکشنبه 15 ارديبهشت 1392  13:0
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  شور مست
توضيحات : 
سلام دوست عزیز 

تنها را رفتن به دریاچه جاده فیروزکوه و شهر پل سفید است

این موقع سال بهترین زمان برای رفتن به این دریاچه زیباست
تاريخ درج :  دوشنبه 30 ارديبهشت 1392  16:56
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :