سوال مطرح شده : فسیل شماره ۸
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  فسیل شماره ۸
توضيحات :  این آثار بر روی سنگ فسیل نیستند، بلکه دندریت های منگنز هستند که به شکل شجری و درخت مانند رشد کرده اند. در مناطقی که مقدار عیار مس بالا میرود این دندریت ها دیده می شوند ولی نه همیشه. بقیه تصاویر فسیل های مرجان و براکیوپود پالئوزوئیک هستند..البته فسیل های شماره یک و چهار و پنج جالب و جای بررسی دارند. زادصالح.کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی...
نام کاربر :  زمین شناس
پست الکترونيکي :  mo_zohal@yahoo.com
تاريخ درج :  شنبه 10 فروردين 1392  17:41
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع : 
توضيحات : 
با سپاس فراوان از توضیحات عالی شما 

امیدواریم بتوانیم بیشتر در خدمتتان باشیم
تاريخ درج :  يکشنبه 24 فروردين 1393  12:5
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :