مشاهده اورست به صورت آنلاین
با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید قله اورست را به صورت آنلاین مشاهده کنید. این تصاویر بین 6 صبح تا 6 عصر به وقت نپال که هوا روشن است قابل مشاهده میباشد.
http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html