راهنمای استفاده از دنده کمک در شرایط مختلف:

راهنمای استفاده از دنده کمک در شرایط مختلف:

 

 

صخره : 1 سنگین

گل ولای عمیق : 3 سنگین

گل ولای لغزنده رس :  1 یا 2 سنگین

بالا رفتن از شیب : 2 سنگین

پایین آمدن از شیب : 1 سنگین

برف :3 و 4 سنگین

جاده ها یا راههای شنی وخاکی : دنده سبک بسته به نیاز

ساحل دریا و کویر : دنده سنگین بسته به نیاز

 

و یا بطور کلی :


 در اتوموبیلهای

 4wheel drive

دو چرخ : شرایط عادی جاده

چهار چرخ سبک : شرایط خارج از جاده ولی آسان مثل جاده شنی و خاکی

چهار چرخ سنگین : شرایط سخت و سرعت پایین در آفرود

 

در اتوموبیلهای

All wheel drive

چهار چرخ سبک : شرایط نرمال جاده

چهار چرخ سبک + قفل دیفرانسیل مرکزی : شرایط آفرود آسان مثل جاده شنی و خاکی

چهار چرخ سنگین + قفل مرکزی دیفرانسیل : شرایط آفرود سخت