کوير-کوهستان-جنگل-دريا
سعید کیانی امین
آری اینجا گوشه ای از ایران است؛داستان سرائی هم نیست. اگر روزی روزگاری خواستی این تنوع بی نظیر  کوير-کوهستان-جنگل-دريا  را ببینی خودتو به سمنان میرسونی که در حاشیه شمالی کویر قرار گرفته و از جنوبش تا شرق اونو کویر فرا گرفته؛خوب کویرو که دیدی میری به طرف شهمیرزاد ودر ادامه؛ راه رو به طرف کیاسر ادامه میدی و از کوهستان خوش آب و هوای اونجا میگذری و به جنگلهای کیاسر میرسی ؛دریاچه سد سلیمان تنگه (شهید رجایی) که روی رودخانه تجن قرار گرفته و مثل نگینی  وسط جنگل می درخشه رو می بینی  و ازش لذت میبری بعد به ساری میرسی و از اونجا به طرف دریا میری؛از ساحل کویر تا ساحل دریا بین 2 تا 3 ساعت فاصله است ؛البته اگه بدون توقف بری ؛ ولی مگه میشه از اینهمه زیبایی و تفاوت اقلیم عبور کنی و توقفی نداشته باشی؛
میتونی یک برنامه دو روزه از تهران یا از مازندران داشته باشی و در طول مسیر مکان مناسب برای کمپینگ و شب مانی فراوان پیدا می کنی از جمله همون دریاچه سد سلیمان تنگه
ولی ذهنت هنوز درگیر کویر و کوهستان و جنگل و دریاست و برای خودش داره اینهمه زیبایی و تنوع رو حلاجی می کنه و جواب آخرش اینه:بله اینجا ایرانه؛جایی که میتونی توی بهار تو کویر بایستی و از دور برف رو رو قله کوه ببینی و سر تعظیم به خالق اینهمه زیبایی فرود بیاوری
حتما این مسیرو امتحان کنید
سفر خوش