باد-آب-سورت

سعید کیانی امین
وقتی سریع بگی میشه باداب سورت . باد یعنی هوا آب هم که معلوم است سورت هم نزدیکترین روستا به این محل است که می شه چشمه زیبای رنگی باداب سورت.
برای رسیدن به این محل رویایی باید بری دامغان و بعد چشمه علی و راه را ادامه بدهی تا سه راهی مالخواست وبعد از عبور از دیباج به روستای پابند و نهایتا به باداب سر می رسی(نقشه و عکسهای این مکان را در گالری تصاویر مشاهده کنید)و  اگر از شمال کشور بخواهی بروی از گلوگاه و از ساری طبق نقشه میتوانی به این مکان عجیب برسی
ثبت آن در فهرست آثار طبیعی ملی هنوز به یک سال نرسیده ولی سالهاست که در دل عاشقان طبیعت ایران ثبت شده و بخاطر همین توصیه میکنم که اگه دنبال جاذبه های بکر و متفاوت هستی در اولین فرصت خودتو به اونجا برسون و صد البته با رعایت تمام قوانین طبیعت گردی مسئولانه و القای  آن به بازدید کننده های بی مسئولیت که شاید اونجا ببینی
معمار طبیعت آنچنان شاهکاری آفریده که چشمان را خیره می کند. ترکیبی از رنگ و نور و پلکانی از رسوب زیبایها؛
مات و مبهوت فقط زبانت او را ستایش می کندو دیگر هیچ؛
در ذهن خود دنبال جایی زیباتر از اینجا نخواهی بود
خوشبختانه باداب سورت به خاطر دوری از پایتخت کمی از تخریب توسط انسان های خوشگذران در امان مانده ؛ ولی اگر رفتی و زباله ای دیدی حتما با خودت بردار و به پایین بیاور؛حتما و حتما