قلعه رودخان: زيبايى-اقتدار ِ- هياهو-جنجال
سعید کیانی امین

رودخان این روز ها آنقدر شناخته شده است که نیازی به ارائه آدرس ندارد؛ولی اگه خواستی قدم رنجه کنی باید از رشت یه طرف فومن و روستای گوراب پس و سپس روستای رودخان  حرکت کنی .از اتوموبیل پیاده شده ؛شال و کلاه کرده و از مسیری که برای گردشگران عزیز ایجاد شده است مسیر پلکانی که در دل جنگل ایجاد شده را آنقدر ادامه می دهی تاخود را در قلعه با عظمت و کم نظیر رودخان ببینی. و صد البته که در طول مسیر شاهد انواع هنر نمایی از نوع :هیاهو-جنجال-فریاد-جیغ-هوار-عربده وپراکندن انواع زباله خواهی بود.البنه اگر در وسط هفته اینجا را برای بازدید انتخاب کنی کمتر از این نعمتهای دیوانه کننده برخوردار می شوی.
یاد اون روزهایی افتادم که برای رسیدن به قلعه باید با راهنمای محلی و عبور از رودخانه های فصلی یا دائمی و عبور از دل جنگل به رویای خود(قلعه رودخان) می رسیدیم. و چه سکوتی بود و چه آرامشی
ا اینکه (جنگل راه ) درست کردندو حضور گردشگران بی مبالات و خوشگذران؛حضور عاشقان طبیعت و اکوتوریستهای واقعی را کمرنگ کرد.
راستی اگر روزی روزگاری خواستیم برویم رودخان یا هرجای دیدنی دیگر
زباله پراکنی نمی کنیم
دیگران را به داد و فریاد و هوار و جیغ و نعره های خود میهمان نمی کنیم
راه مردم را سد نمی کنیم
آتش در دل جنگل روشن نمی کنیم
یادگاری نمی نویسیم
و آرامش دیگران را به هم نمیزنیم

و اما تا می توانیم
از زیباییهای اطراف با تمام حواس چندگانه مان لذت می بریم
نفسهای عمیق می کشیم و از تمام مواهبی که خداوند به ما عطا فرموده نهایت لذت و استفاده را می بریم

به هر حال یادمان باشد اینجا یکی از با عظمت ترین میراث به ارث رسیده از افتخارات بی شمار گذشته ایران است و هنوز پایدار است؛به دست خود تیشه به ریشه آن نزنیم و عمر دراز آنرا کوتاه نکنیم.