ميراث طبيعى را نابود نکنيد
 
ميراث طبيعى را نابود نکنيد
 
زيست‌بوم- قطع درختان کهنسال در گيلان و متعاقب آن در قم، با اعتراض گسترده تشکل‌ها و کارشناسان محيط‌زيست مواجه شد.

 آنچه در پى مى‌آيد نوشته‌اى است در اعتراض به قطع درختى کهن در قم به قلم دکتر انوشيروان شيروانى، استاديار گروه جنگلدارى و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبيعى دانشگاه تهران.

در روز سه‌شنبه پنجم آذر ماه 1387 به‌منظور شناسايى و نمونه بردارى از درختان کهنسال استان قم عازم شهرستان قم شده و پس از ملاقات با مديرکل محترم استان و همکاران محترمشان عازم منطقه‌اى با نام پنج امامزاده در نزديکى مسجد جمکران شديم. در حياط اين امامزاده سرو زربين کهنسالى وجود داشت که به گفتة کارشناسان ادارة منابع طبيعى در زمرة درختان کهنسال استان است. اين درخت داراى قطر و ابعاد قابل توجهى بود و از سلامت به نسبت خوبى نيز برخوردار بود، به‌طورى‌که با وجود سرماى بى‌سابقة زمستان گذشته در استان قم، بدون تاج خشکيدگى به حيات خود ادامه‌داد.

به محض ورود به محوطة امامزاده شروع به جست و جوى درخت کرديم ولى هر چه بيشتر جست‌و‌جو کرديم کمتر يافتيم! با نهايت تأسف متوجه شديم که حدود بيست روز پيش چند نفر شبانه وارد محوطة امامزاده شده و درخت با عظمت را قطع کرده و بعد هم با استفاده از جرثقيل تنة آن را از محوطه خارج کرده و محل کنده را نيز با سنگ مرمر پوشانده بودند که آن هم به‌دليل استفاده از مصالح جديد به‌طور آشکارى مشخص بود. بعد از اينکه کمى از بهت و حيرت خارج شديم از متولى امامزاده پرسيديم علت قطع درخت چه بوده و چه کسانى مسبب آن بوده اند؟ وى کمى با اکراه گفت که درخت مدتها بود که بر اثر سرما خشک شده بود و به همين دليل چند نفر شبانه آمدند و آن‌را قطع کردند!

از وى پرسيدم که به‌عنوان متولى مجموعه که از قضا داراى پلاک ثبتى سازمان ميراث فرهنگى نيز بوده هيچ پرس و‌جو و اقدامى عليه آنها نکردى وى گفت که مسببين قطع درخت از اداره کل اوقاف بوده‌اند و اوقاف در جريان قطع درخت است. حتى يک پوستر که حاوى تصوير بسيار زيبايى از درخت در محوطة امامزاده بود را نيز به ما نشان داد که گوياى عظمت و شکوه درخت کهنسال نگون‌بخت بود.

ما پس از عزيمت از آن منطقه با همکاران شوراى‌عالى جنگل در سازمان جنگل‌ها و مراتع، مؤسسة تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنين همکاران ميراث فرهنگى تماس گرفته و آنان را در جريان اين امر تأسف‌بار قرار داديم. دوباره به محوطة امامزاده برگشتيم تا از محوطة قطع درخت و پوستر درخت در زمان حيات تصويربردارى کنيم ولى در کمال تعجب ديديم که متولى امامزاده قطره آبى شد و در زمين فرو رفت و هر چه گشتيم و تلاش کرديم ايشان را نيافتيم.

به همين خاطر از مردم محلى بيشتر تحقيق کرديم و متوجه شديم که اين درخت به‌دليل کهنسالى مورد توجه شديد اهالى محل و زائرانى بوده که براى زيارت به اين محل مى‌آمده‌اند و به همين دليل درخت بيچاره مورد خشم مسئولين اداره اوقاف قرار گرفته و آنها هم که از زشتى و کراهت قطع درخت نزد مردم با خبر بودند آن‌را شبانه قطع کردند.
حال نه به‌عنوان يک جنگلبان بلکه به‌عنوان يک ايرانى مسلمان از شما مى‌پرسم  آيا با قطع درخت، خرافه پرستى از ميان اين مردم رخت بر مى‌بندد؟

مگر نه اينکه دخيل بستن از ديد شما جرم است، پس چگونه است که وقتى مردم به آستان يک امامزاده دخيل مى‌بندند و در ضريح وى پول مى‌ريزند هيچ گناهى مرتکب نشده‌اند و اشکالى ندارد و خرافه پرستى هم محسوب نمى‌شود. اجازه بدهيد از زاوية ديگرى به اين مسئله نگاه کنيم. همانطور که مى‌دانيد منابع طبيعى جزو انفال يعنى ثروتهاى عمومى است و متعلق به خداوند است و انسان حق ندارد به‌طور فردى در مورد آنها تصميم بگيرد. در واقع طبق قانون اساسى کشور منابع طبيعى که شامل درختان و به‌ويژه درختان کهنسال نيز مى‌شود جزو ثروت‌هاى عمومى کشور بوده و متولى حفاظت و مديريت آن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است. حتى قطع يک تک درخت نيز نياز به مجوز ادارة کل منابع طبيعى و نظرية کارشناسى کارشناسان مربوطه در اين زمينه را دارد.

 يادمان باشد که قانون را براى همة آحاد جامعه نوشته‌اند و همگى در برابر قانون برابرند. به‌ويژه در اين مورد که قانون الهى نيز اين عمل جنايت آميز را نفى مى‌کند. مرتکبين و مسببين اين واقعه در هر مقام و جايگاهى که هستند بايد در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند.

 
به نقل از همشهری آنلاین